Værdigrundlag

Helårserhverv
Samsø skal være en levende ø, hele året. Turismen er hovedindtægtskilde for mange af foreningens medlemmer, men de fastboende er helårsbutikkernes og håndværkernes livline. Tranebjerg er handelscentrum, der skal være et stort udvalg af butikker. Butikker med helårsåbent skal støttes, også dem der ikke ligger i Tranebjerg.

Turisme
Turisterne skal opleve en velfungerende ø. Vi skal samarbejde med de øvrige foreninger på Samsø. Hvor det er muligt skal åbningstider koordineres. Gennem medlemskabet i Markedsføringsudvalget skal vi forsøge at målrette markedsføringen mod de købedygtige turister. Fritidssamsingerne er en meget vigtig brik i Samsøs fremtid.

Bosætningen
Samsøs fremtid. Hvis der bliver færre fastboende samsinger, mister vi grundlaget for vores udbud af specialbutikker, skoler, læger og dygtige håndværkere m.fl. Kun med et sundt og alsidigt erhvervsliv, kan vi skabe de arbejdspladser, der er så vigtige for nytilflytterne.

Sammenhold
Ikke kun for Tranebjergs butikker, men også blandt øens øvrige butikker og erhvervsliv. Sammen er vi stærkere, en sund detailhandel er livsvigtigt for hele øen.

Målgrupper
Detailhandel, liberalt erhverv, håndværkere, produktionsvirksomheder og større halvoffentlige institutioner. Kort sagt alt erhverv på Samsø.

Offentlige myndigheder
Erhvervslivet på Samsø har en fælles stemme. Der skal være et tæt samarbejde med Samsø Erhvervs- og Turistcenter.

Information til medlemmer
Foreningens deltagelse i møder, interne og eksterne, skal så vidt muligt formidles i referatform til medlemmerne via mail.

Bestyrelsen
Skal helst bestå af et bredt repræsenteret erhvervsliv, gerne med hjælp fra “Det grå guld”